"ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง" ปัญหาซ่อนเร้นของการทำตา 2 ชั้น

ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง_ปัญหาของการทำตาสองชั้น

          ปัจจุบันคนนิยมทำตาสองชั้นกันมากขึ้น ปัญหาแทรกซ้อนที่เกิดจากการทำตาสองชั้นก็มากขึ้น ปัญหาที่พบมากที่สุดของการทำตาสองชั้นคือ ชั้นตาไม่เท่ากัน และสาเหตุของชั้นตาไม่เท่ากันที่พบมากที่สุดก็คือการมีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis)  ดังนั้นแพทย์ที่ผ่าตัดทำตาสองชั้นที่ดีจำเป็นต้องรู้จักและรักษาภาวะนี้เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการทำตาสองชั้นไม่เท่ากัน 

ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง (Ptosis)

          ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง คือภาวะที่ลืมตาไม่สุด เปลือกตาด้านบนปิดลงมามากกว่าปกติทำให้เห็นตาดำไม่ครบวง ทำให้ดูตาปรือ ลืมตายาก หากเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง 2 ข้างจะทำให้เหมือนคนง่วงนอนตลอดเวลา ดูเหนื่อยเพลีย แต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงข้างเดียวจะเห็นได้ชัดว่าตาไม่เท่ากัน ตาข้างที่เป็นจะตกลงมาปิดตามากกว่า กรณีนี้มักจะสังเกตได้ด้วยตนเอง

          กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงอาจเป็นมาแต่กำเนิดอยู่แล้ว หรือเกิดขึ้นภายหลังจากการใช้ชีวิตประจำวัน เช่นการใส่คอนแทคเลนส์ หรือขยี้ตาเป็นนิสัย บางคนมีตาสองชั้นอยู่แล้ว แต่รู้สึกว่าตาไม่สวย อยากให้ตาสวยขึ้น อยากตาโต หรือคนชอบทักว่าตาดูเหนื่อย ดูง่วงนอนตลอดเวลา ตาง่วง ไม่สดใส หรือทำตาสองชั้นมาแล้ว แต่ไม่สวย ตาปรือๆ เพราะอะไร.. ต้องมาให้รู้จักกับ "ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง" 


ลักษณะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง 1.ลืมตาไม่เต็มที่

ถ้าเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงข้างเดียวจะเห็นเปลือกตาข้างนั้นลงมาปิดที่ขอบบนของตาดำมากกว่าอีกข้าง ลืมตาได้ไม่โตเท่ากับอีกข้าง ชั้นตาจะไม่เท่ากัน ข้างที่เป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจะมีชั้นตาที่ใหญ่กว่าข้างที่ปกติ หากปล่อยทิ้งไว้จะบังการมองเห็นได้

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ตาปรือ_01

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ตาปรือ_02

2.ปัญหาเลิกหน้าผาก

ถ้ากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเป็นมากมักจะเลิกหน้าผากเพื่อยกคิ้วช่วยให้เปลือกตา ไม่ลงมาบังการมองเห็น อาจทำให้มีอาการปวดหัว ปวดเมื่อยบริเวณหน้าผากจากการออกแรงเพื่อยกเปลือกตา โดยเฉพาะช่วงเย็นๆของแต่ละวันเมื่อหมดแรงยก จะยิ่งทำให้รู้สึกตาลืมยากมากขึ้นกว่าตอนเช้า นอกจากนี้การเลิกหน้าผากนานๆจะทำให้เกิดริ้วรอยถาวรบริเวณหน้าผาก ทำให้ดูมีอายุ และคิ้วโก่งกว่าปกติได้

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ตาปรือ_03

3. กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงข้างเดียว

ถ้าเป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงข้างเดียวคิ้วข้างที่มีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจะสูงกว่าปกติ (แบบไม่ตั้งใจ) ชั้นตาข้างนั้นก็จะใหญ่กว่า เปลือกตาจะปรือลงมาบังตาดำมากกว่าปกติ ทำให้ตาดูไม่เท่ากัน และบังการมองเห็น 1 ข้าง ในเคสที่มีปัญหาดังกล่าวหากเป็นมาก และสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน จะส่งผลต่อความมั่นใจและบุคลิกภาพอย่างมาก

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ตาปรือ_04  

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ตาปรือ_05

4. เบ้าตาลึกกว่าปกติ

เบ้าตาลึก จะมีลักษณะของร่องลึกอยู่เหนือเปลือกตา ส่วนมากจะพบในผู้ที่มีอายุมาก หรือมีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงร่วมด้วย ซึ่งคนที่มีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง จะเห็นเบ้าตาลึกที่ชัดกว่าปกติ ดูเป็นคนง่วงนอนตลอดเวลา เกิดจากไขมันใต้เปลือกตาหายไปจากตำแหน่งที่ลึก ทำให้ตาดูโหล ดูโทรม มองแล้วดูมีอายุ

 

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ตาปรือ_06

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ตาปรือ_07

บางคนกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเป็นไม่มากอาจจะมีแค่ข้อ1 ทำให้เราเห็นแค่ว่าตา2ข้างเปิดไม่เท่ากันเล็กน้อย

วิธีการแก้ไข กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

             วิธีการแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง คือการผ่าตัดลงลึกไปถึงชั้นกล้ามเนื้อตา แพทย์จะปรับระดับการยกขึ้นของเปลือกตา แก้ไขปัญหาขอบตาบนลงมาปิดตาดำมากกว่าปกติ  เพื่อให้ได้ดวงตากลมโตสดใส โดยที่ไม่ต้องทำชั้นตาใหญ่ๆ 


การทำตาสองชั้นโดยไม่แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจะเกิดผลอย่างไร

 ตัวอย่างการทำตาสองชั้นและแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

  • มีชั้นตาแล้ว แต่ตายังคงปรืออยู่

  • ชั้นตาไม่เท่ากัน
      เนื่องจากการเปิดของตาไม่เท่ากัน ข้างที่มีปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจะมีชั้นตาใหญ่กว่า ยิ่งทำให้ดูต่างกันมากขึ้น
  • ชั้นตาเป็นหลายชั้น
      เกิดได้จากกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงเอง หรือจากที่ผู้ป่วยต้องคอยเลิกหน้าผากเพื่อช่วยลืมตา ทำให้เห็นรอยพับหลายชั้นที่ไม่ใช่ชั้นตาปกติ และไม่ตรงตำแหน่งรอยกรีดหรือรอยเย็บชั้นตา

  • ข้างที่มีปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงจะดูปรือ ชั้นตาใหญ่กว่าอีกข้าง

สาเหตุสำคัญ ที่ทำให้เกิด "ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง"1. เป็นกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแบบชนิดเป็นมาแต่กำเนิด (Congenital ptosis)


กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงที่เป็นมาแต่กำเนิด จะมีเปลือกตาตกตั้งแต่เด็ก ตกแค่ข้างเดียว หรือเป็นทั้ง 2 ข้าง อาจเกิดจากความผิดปกติในการทำงานของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการลืมตา
ทำให้การมองเห็นลดลง ส่งผลให้มีสายตาเอียง หรือ สายตาขี้เกียจ หากไม่แก้ไข

2. อายุมากขึ้น (Involutional ptosis)


กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นในภายหลัง มักพบมากเมื่ออายุมากขึ้น เนื่องจากกล้ามเนื้อตาจะยืดและเปลือกตาตกลงมา การใช้ชีวิตประจำวันของเราก็มีส่วนสำคัญอย่างมาก ในเคสที่มีอาการภูมิแพ้ขึ้นตา ขยี้ตาบ่อยๆ หรือเคสที่มีการใส่ คอนแทคเลนส์ หรือบิ๊กอายเป็นระยะเวลานาน ก็ส่งผลให้กล้ามเนื้อตายืดได้เช่นกัน

3. อุบัติเหตุหรือการผ่าตัดตาสองชั้นที่ผิดพลาด ก็สามารถทำให้เกิดกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้


การเกิดอุบัติเหตุที่ได้รับการกระทบกระเทือนบริเวณสมองที่มีเส้นประสาทที่ควบคุมกล้ามเนื้อตา กระทบกระเทือนบริเวณเปลือกตา หรือการผ่าตัดกับแพทย์ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญก็ส่งผลให้เกิดกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงในภายหลังได้ 

4. การหลั่งสารสื่อประสาทหรือเส้นประสาทที่เลี้ยงกล้ามเนื้อตาผิดปกติ เกิดกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงชนิดที่เรียกว่า โรค MG


จะมีอาการหนังตาตกไม่เท่ากันในแต่ละเวลา อาการดีขึ้นเมื่อได้หลับตาพัก หรือช่วงเช้าหลังจากตื่นนอน ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงชนิดนี้ ไม่ควรได้รับการผ่าตัดกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง เมื่อแพทย์สงสัยภาวะนี้ จะมีการตรวจเพิ่มเติมเพื่อวินิจฉัย และการรักษาตามแนวทางที่ถูกต้อง เป็นโรคที่ยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้

การรักษา "ภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง"

           โดยทั่วไปแล้วกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้ด้วยการผ่าตัดกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนั้น อาจจะใช้คำได้ไม่ตรงนัก ความเป็นจริงแล้วกล้ามเนื้อตาไม่ได้มีภาวะอ่อนแรงแต่อย่างใด เพียงแต่มีการยืดของกล้ามเนื้อตา อาจจะเกิดจากการถูขยี้ตาบ่อยเช่นภูมิแพ้ที่ตา หรือการใส่ contact lens มาเป็นเวลานานๆ ทำให้ตาเปิดได้แคบลง ตาปรือลงได้

1. สาเหตุส่วนใหญ่ของภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงสามารถการผ่าตัดแก้ไขได้ ซึ่งวิธีการผ่าตัดแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะต้องตรวจละเอียด เพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสมกับแต่ละคน
2. ยารักษา (ขึ้นกับสาเหตุ) เช่น กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงชนิดที่เรียกว่า โรค MG

 

ข้อดีหลังจากแก้ไข กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง- ได้ดวงตาที่กลมโตสดใส ดูเป็นธรรมชาติ
- เปิดตาดำให้เห็นชัดขึ้น ช่วยให้การมองเห็นปกติขึ้น
- แก้ไขปัญหาชั้นตาปรือ ตาง่วงนอน ส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้น
- ชั้นตาและดวงตาทั้งสองข้าง ใกล้เคียงกันมากขึ้น
- แก้ไขการเลิกหน้าผาก ซึ่งเป็นสาเหตุของรอยย่นบริเวณหน้าผาก

หลังจากผ่าตัดกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง จะมีผลกระทบต่อชั้นตาเดิมหรือไม่?        เวลาผ่าตัดเพื่อแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง แพทย์จะต้องรื้อโครงสร้างตาด้านในใหม่ทั้งหมด จะต้องกำหนดชั้นตาใหม่ ร่วมกับการแก้ไขกล้ามเนื้อตาที่อ่อนแรง ในกรณีที่คนไข้ชอบชั้นตาเดิม แพทย์จะออกแบบชั้นตาให้ใกล้เคียงกับช้นตาเดิมมากที่สุด

ข้อควรระวัง

 
การทำตาสองชั้นโดยไม่แก้ไขภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง อาจทำให้ชั้นตาผิดรูปมากขึ้น มีชั้นตาใหญ่ แต่ตาปรือ ลืมตาขึ้นไม่สุด
หากตาตกข้างเดียว การทำตาสองชั้นโดยไม่แก้ไขจะทำให้ชั้นตาไม่เท่ากัน

ตัวอย่างแก้ตาสองชั้นที่ทำจากที่อื่นมาก่อน ของ inZ clinic

กล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ตาปรือ_09

ตัวอย่างศัลยกรรมตาสองชั้น เพิ่มเติม

 

วิธีสังเกตุอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง

1. ตาดำทั้งสองข้างเปิดไม่เท่ากัน
2. ตาดูปรือ เหมือนคนง่วงนอนตลอดเวลา บางรายมีชั้นตาซ้อนกันหลายชั้น
3. การมองเห็นผิดปกติ หรือลดลง อาจะทำให้เกิดสายตาเอียง
4. มักจะเลิกหน้าผากเพื่อยกคิ้ว ช่วยในการลืมตา ทำให้อาจเกิดรอยย่นบริเวณหน้าผาก

 

             สรุปปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมีมากและหลบซ่อนอยู่ในการผ่าตัดทำตาสองชั้นเสมอ เป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดของการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำตาสองชั้น แพทย์ที่ไม่มีความรู้และไม่สามารถแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้ จะทำให้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังทำตาสองชั้นได้มาก การผ่าตัดทำตาสองชั้นจึงไม่ใช่แค่แพทย์ทำตาสองชั้น แต่ต้องเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญด้านเปลือกตาและสามารถตรวจพบและแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้อย่างเหมาะสม 

หากสนใจปรึกษา ทำตาสองชั้น แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ที่เหมาะกับเรา สามารถส่งรูปเข้ามาปรึกษาเบื้องต้นได้ที่นี่
 
   
  
 
 


Powered by MakeWebEasy.com