ประวัติหมอกิ๊ก

 
 
Doctor Profile
 
พญ.ทิพย์นภา เศรษฐบุตร (หมอกิ๊ก)
Dr. Thipnapa Setabutr (Dr.Kik)
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตร แพทย์เฉพาะทางจักษุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • วุฒิบัตร แพทย์เฉพาะทางต้อหิน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ประกาศนียบัตร Observership in Oculoplsatic and Glaucoma ณ Moorfields Eye Hospital ลอนดอน  ประเทษอังกฤษ
  • ประกาศนียบัตร Glaucoma Research Fellowhip ณ New York Eye and Ear Infirmary of Mount Sinai นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา
  • ประกาศนียบัตร Observership in Uveitis ณ New York-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา

 

 


Powered by MakeWebEasy.com