ทีมจักษุแพทย์ อินซ์คลินิก

อินซ์คลินิก บริการศัลยกรรมรอบดวงตา
โดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ เท่านั้น
เพื่อให้ผู้บริการมั่นใจถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

หมอหลิน พญ.วันวิสาข์ ตันศิริเจริญกุล
(จักษุแพทย์)
ประวัติเพิ่มเติม....

พญ.สุธนี สนธิรติ
(จักษุแพทย์)
ประวัติเพิ่มเติม....

พญ.สุรักษ์ พัฒนกนก
(จักษุแพทย์)
ประวัติเพิ่มเติม....

นพ.ปวริศร์ วาณิชยเศรษฐกุล
(จักษุแพทย์ เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง)
ประวัติเพิ่มเติม....

พญ.เอื้องนภา คงถาวร
(จักษุแพทย์)
ประวัติเพิ่มเติม....

พญ.ธิดารัตน์ ตั้งกิจ
(จักษุแพทย์ เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง)
ประวัติเพิ่มเติม.... 

พญ.ฝนทิพย์ ณ ป้อมเพชร
(จักษุแพทย์ เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง)

Powered by MakeWebEasy.com