ทีมจักษุแพทย์ อินซ์คลินิก

อินซ์คลินิก บริการศัลยกรรมรอบดวงตา
โดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ เท่านั้น
เพื่อให้ผู้บริการมั่นใจถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

หมอหลิน พญ.วันวิสาข์ ตันศิริเจริญกุล
(จักษุแพทย์)
ประวัติเพิ่มเติม....

พญ.สุธนี สนธิรติ
(จักษุแพทย์)
ประวัติเพิ่มเติม....

พญ.จันทรัสม์ ไววนิชกุล
(จักษุแพทย์ เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง)

พญ.สุรักษ์ พัฒนกนก
(จักษุแพทย์)
ประวัติเพิ่มเติม....

พญ.เอื้องนภา คงถาวร
(จักษุแพทย์)
ประวัติเพิ่มเติม....


Powered by MakeWebEasy.com