ทีมจักษุแพทย์ อินซ์คลินิก

อินซ์คลินิก บริการศัลยกรรมรอบดวงตา
โดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ เท่านั้น
เพื่อให้ผู้บริการมั่นใจถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

หมอหลิน พญ.วันวิสาข์ ตันศิริเจริญกุล
(จักษุแพทย์)
ประวัติเพิ่มเติม....

หมอน้ำผึ้ง พญ.สุธนี สนธีรติ
(จักษุแพทย์)
ประวัติเพิ่มเติม.... 
หมอจัน พญ.จันทรัสม์ ไววนิชกุล
(จักษุแพทย์ เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง)
หมอเอื้อง พญ.เอื้องนภา คงถาวร
(จักษุแพทย์)
หมอปอย พญ.สุรักษ์ พัฒนกนก
(จักษุแพทย์)

Powered by MakeWebEasy.com