ทีมจักษุแพทย์ อินซ์คลินิก

อินซ์คลินิก บริการศัลยกรรมรอบดวงตา
โดยแพทย์เฉพาะทางจักษุ เท่านั้น
เพื่อให้ผู้บริการมั่นใจถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

หมอหลิน พญ.วันวิสาข์ ตันศิริเจริญกุล
(จักษุแพทย์)
ประวัติเพิ่มเติม....

หมอน้ำผึ้ง พญ.สุธนี สนธีรติ
(จักษุแพทย์)
ประวัติเพิ่มเติม.... 
หมอจัน พญ.จันทรัสม์ ไววนิชกุล
(จักษุแพทย์ เฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่ง)
หมอกิ๊ก พญ.ทิพย์นภา เศรษฐบุตร 
(จักษุแพทย์)


Powered by MakeWebEasy.com